Digibord

Steeds meer (basis)scholen maken gebruik van het digitaal schoolbord (digibord). Onderzoek onder leerlingen, docenten en managers op scholen voor PO, VO en MBO wijst uit dat het digitale bord de laatste tijd een hoge vlucht neemt. Het in december 2007 door Kennisnet uitgevoerde onderzoek laat zien dat digitale borden langzamerhand de plaats van krijtschoolborden innemen. Op dit moment maakt 48% van de scholen in het PO gebruik van digitale schoolborden. Ruim driekwart van de scholen is van plan in de toekomst een digitaal schoolbord aan te schaffen. Vooral in het primair onderwijs is de stijging van het digitale schoolbord groot. Bijna de helft van de scholen in het PO heeft één of meer digitale borden.

Digibordlinks

Tegen deze achtergrond heeft de redactie van Heb 't lef! besloten het gebruik van het digibord te integreren in de methode. Dit betekent dat digibordlinks een wezenlijk onderdeel uitmaken van de methode. De meerwaarde van het digibordgebruik is vooral gelegen in het feit dat (geactualiseerde) beeld- en tekstfragmenten (bijvoorbeeld videofragmenten en werk- en informatiebladen) eenvoudig en goed zichtbaar hanteerbaar zijn.

Voor digibordlinks klik hierReacties op de methodeDigibord