is een multimediale basisschoolmethode voor het vak levensbeschouwing
Het vak levensbeschouwing speelt in op een fundamentele behoefte van mensen om antwoord te zoeken op zin, ethische en esthetische vragen, vragen die mensen zich stellen wanneer zij geconfronteerd worden met situaties en ervaringen, die niet gewoon en vanzelfsprekend zijn, maar raken aan de grenzen van het bestaan. Lees verder...

integreert burgerschap en sociale cohesie
De school is bij uitstek de plek waar elk kind kennismaakt met de verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Maatschappelijke ontwikkelingen als individualisering en het multicultureler worden van de samenleving vragen dat scholen actief burgerschap en sociale cohesie bevorderen. Lees verder...

maakt gebruik van informatie en communicatietechnologie
Bij de opzet van de methode is bewust gekozen om gebruik te maken van de mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie (ICT). De projecten krijgen hierdoor een aantoonbare meerwaarde. Daarbij wordt sterk gelet op het feit dat ICT - toepassing geen doel op zich maar altijd een middel dient te zijn. Lees verder...

is adaptief in aanbod en werkwijze
Voor groep 1-2 worden vier projecten gemaakt, evenals voor groep 3-4, voor groep 5-6 en voor groep 7-8. Dat maakt samen 16 projecten voor de hele basisschool verdeeld over 8 handzame mappen (twee thema’s per map). Lees verder...

gaat uit van een actief pluriforme benadering en is waardenvormend
De wet geeft de openbare school nadrukkelijk de opdracht aandacht te schenken aan de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden in de Nederlandse samenleving met de toevoeging 'met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden'. Zo staat in artikel 42, lid 1 van de Wet op het primair onderwijs de actief pluriforme taak van het openbaar onderwijs beschreven. Lees verder...