'Van de eik en een boterbloem'

 

Van de eik en een boterbloem is een bonte verzameling dagopeningen.  Gedichten, ondersteund door foto's en muziek, gebeden, haiku, bijbel- en spiegelverhalen en droomverhalen, die verschillen in culturele achtergrond en perspectief, vormen deze bonte verzameling.
Dit veelkleurig aanbod probeert aan te sluiten bij de verschillen in identiteit tussen scholen, groepen en individuele leerkrachten.

De directe aanleiding voor de ontwikkeling van de map met dagopeningen is een mooi voorbeeld van 'vraag en aanbod'.
Docenten van de Hogeschool Edith Stein/OCT uit Hengelo kregen een reeks indrukwekkende gedichten onder ogen van een oud student, Anouk Smies. De gedachte dat deze gedichten zich goed zouden kunnen lenen voor het openen van een (school)dag leidde tot de opdracht deze verder uit te werken.
Hiermee werd tegemoet gekomen aan een voortdurende terugkerende vraag, van studenten en leerkrachten uit het basisonderwijs, naar meer eigentijdse vormen van dagopeningen.

Om rekening te houden met het verschil in wensen en verwachtingen van leerkrachten is besloten om aanvullingen te zoeken in andere vormen van dagopeningen.

Het voor u verkrijgbare resultaat kan gezien worden als een soort 'groeimap'. Een regelmatige aanvulling, waarbij ook gedacht wordt aan inbreng van de gebruikers van deze map, zou er toe kunnen leiden dat er over enkele jaren een nieuwe weergave het licht kan zien, die de vrucht is van een gezamenlijke inspanning van opleidingsdocenten, identiteitsbegeleiders, leerkrachten van basisscholen en anderen.
Bijdragen van uw kant stellen wij dus ten zeerste op prijs. Deze kunnen via e-mail (hellighart@edith.nl) naar ons worden toe-gestuurd.

Vanuit praktische overwegingen zijn de verschillende vormen van dagopeningen zoveel mogelijk naar thema en 'bouw' uitgewerkt.


Everard Stege,
eindredacteur