Bijbel- en spiegelverhalen bij de projecten
'Waarden en normen'

Tijdens de evaluatie van het kleuterproject over waarden en normen 'Een fruithapje voor het bidden' bleek dat enkele basisscholen behoefte hadden aan (extra) bijbelverhalen bij verschillende projectlijnen. Deze actualisering, die we dit schooljaar als pilot aanbieden via de website, tracht te voorzien in deze behoefte.

Voor de uitwerking hiervan dankt de Stichting Hellig Hart Jos Vermeulen (identiteitsbegeleider in Enschede, Haakbergen e.o.) en Dini Menheere-ten Harkel (medewerker Henk Pronk identiteitscentrum aan de HES/OCT), die hier vele uren ingestoken hebben.
Zij hebben voor de vier - reeds op de markt verschenen - projecten 'Waarden en normen' bij elke projectlijn een passend bijbelverhaal en spiegelverhaal gezocht.

Spiegelverhalen, ook wel sleutel- of parallelverhalen genoemd, cirkelen rond het thema van het oorspronkelijke (bijbel)verhaal. Ze zijn veelal in de huidige tijd en leefwereld van het kind gesitueerd.
Beide verhaalvormen verwijzen naar dezelfde thema's als waarover in de projecten wordt gesproken. Het is de bedoeling de verhalen te lezen naast de lessen, bijv. aan het begin of het einde van een schooldag.

De opzet van deze actualisering kan als volgt worden weergegeven:
 1. Overzicht bijbel- en spiegelverhalen bij 'Een fruithapje voor het bidden'
  (groep 1/2)
 2. Weergave van deze verhalen op het format van Hellig Hart informatiebladen
 3. Overzicht bijbel- en spiegelverhalen bij 'Voor wat hoort wat'
  (groep 3/4)
 4. Weergave van deze verhalen op het format van Hellig Hart informatiebladen
 5. Overzicht bijbel- en spiegelverhalen bij 'Meelopen met de Meute'
  (groep 5/6)
 6. Weergave van deze verhalen op het format van Hellig Hart informatiebladen
 7. Overzicht bijbel- en spiegelverhalen bij 'Een fietsbel in je oor'
  (groep 7/8)
 8. Weergave van deze verhalen op het format van Hellig Hart informatiebladen
Gebruikte kinder- en jeugdbijbels:
 • Kijkbijbel, verhalen uit het O.T. en N.T. (NBG en VBG)
 • Bijbelse verhalen voor jonge kinderen (D.A. Cramer-Schaap)
 • Woord voor woord (K. Eykman)
 • Om te beginnen (B. van Pelt en A. de Fluiter)
 • De bijbel voor kinderen (J. Klink)
Spiegelverhalen:
 • Joost en Maartje (J. Verweerd)
 • Verhalen voor de onderbouw (Catechetisch Centrum Enschede)
 • Verhalen voor de middenbouw (Catechetisch Centrum Enschede)
 • De vlag uit (H. van Uden)
 • Als het op vieren aankomt (H. van Uden)
 • Als er een God is (K. Eykman)
Op dit moment zijn alle overzichtpagina's beschikbaar. Ook zijn de verhalen van het Catechetisch Centrum Enschede opvraagbaar. De overige verhalen worden op de site geplaatst als de rechten zijn afgedicht. Voor het gebruik van deze verhalen zijn dus de voornoemde boeken noodzakelijk.

We zijn tenslotte benieuwd of deze aanvulling voorziet in de door ons geproefde behoefte.
Reacties zijn welkom.


Everard Stege
Eindredacteur