Tekstboek Geestelijke Stromingen

Bij het vak levensbeschouwing staan levensbeschouwelijke en ethische vragen van kinderen centraal. Bij het zoekproces naar mogelijke antwoorden spelen onder meer diverse levensovertuigingen, al dan niet godsdienstig, een belangrijke rol. Hiermee speelt het vak in op het door het Ministerie van Onderwijs geformuleerde kerndoel 38:

'De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.'

Dat doet het door kinderen enerzijds op een actief pluriforme wijze kennis te laten maken met diverse geestelijke stromingen (eerste deel kerndoel) en anderzijds deze opgedane kennis te verdiepen of verinnerlijken. Deze verinnerlijking is van belang bij het nastreven van het tweede deel in bovengenoemd kerndoel: 'het respectvol leren omgaan met verschillende opvattingen van mensen'.

Bij zoekopdrachten kunnen de kinderen voor informatie over de meest voorkomende levensovertuigingen/geestelijke stromingen in Nederland gebruik maken van deze website: klik hierReacties op de methodeDigibordTekstboek Geestelijke Stromingen