Reacties

Waarom zou je op school wel of niet levensbeschouwing in het curriculum opnemen?

Wij praten veel met onze kinderen, vooral als ze met vragen komen. Ze moeten zelf weten wat ze van geloven vinden, maar ik wil wel dat ze een goede reden hebben waarom iets juist wel of niet bij hen zou passen.

Wij doen thuis niks aan godsdienst en wij praten niet over levensbeschouwingen. Wij zijn zelf als ‘niks’ opgevoed en ik weet er ook niet veel van. Het interesseert ons niet echt, dus doen wij er niks mee. Ik denk wel dat het goed is dat onze kinderen in aanraking komen met verschillende levensbeschouwingen en hier tolerant mee om leren gaan.

Kinderen horen veel van elkaar. Mijn oudste kwam ooit thuis met het verhaal dat er in een gezin niet aan bepaalde feestdagen werd gedaan. Zelf weet ik daar niet echt veel van, dus ik ben blij als er op school aandacht aan wordt besteed. De kinderen krijgen dan begrip voor elkaar. Bovendien snap ik het daardoor als ouder ook beter.

Op school praten ze niet over godsdienst. Ik wil als ouder graag wel dat er over dat onderwerp van gedachten wordt gewisseld. Wij vertellen thuis dat er meerder stromingen zijn en we vertellen verhalen over evolutie en dat soort dingen. De verhalen uit de bijbel zijn voor ons echt verhalen, geen waarheden. Bovendien we willen wij niet dat kinderen denken dat bv pinksteren gewoon een dagje vrij is.Reacties op de methodeDigibord