Reacties en antwoorden

Meerdere collega's uit het veld hebben vragen gesteld over de methode. Hieronder enkel veel voorkomende vragen:

Wij zijn al bezig met sociaal emotionele ontwikkeling. Is deze methode dan wel zinvol voor ons?
Heb 't lef! combineert sociaal emotionele ontwikkeling met levensbeschouwing, vorming van normbesef, burgerschap en sociale integratie / cohesie. Daarbij staat het kind centraal: de methode werkt aan de hand van het oproepen van levensvragen bij kinderen. De methode gaat daarmee veel verder dan alleen sociaal emotionele ontwikkeling.

Wat kost deze methode en is deze eventueel in onderdelen te bestellen?
De totaalprijs is € 1996,- , inclusief de handpop Leffie, de vertelkast, een set vertelplaten en gebruik van de digitale component.
Een afbetalingsregeling is bespreekbaar; u koopt de methode als geheel, dwz 6 terugkerende thema's voor groep 1 t/ 8, verdeeld over 12 mappen.

Is het een methode Geestelijke Stromingen?
Nee, het is een methode levensbeschouwing. Geestelijk Stromingen maakt wel onderdeel uit van de methode.

Wat is het verschil met de katholieke basisschool methode Hellig Hart?
Het verschil is het perspectief van waaruit Heb 't lef! geschreven is: actieve pluriformiteit. Hellig Hart werkt vanuit een katholiek - christelijk oriëntatiepunt.

Is de methode ook te gebruiken door bijzondere scholen?
Dat is zeer afhankelijke van de identiteitsopvatting / levensbeschouwelijk visie van de school. Voor scholen met een 'open mind' is de methode wellicht bruikbaar

Ik voel me onzeker vwb het werken met de methode; kan ik ondersteuning krijgen? Op welke termijn is dat te regelen? Wat kost dat?
De informatie avonden die landelijk georganiseerd worden (zie website) zijn een goede basis om een beeld van de inhoud en didactiek van de methode Heb 't lef! te krijgen. Daarnaast wordt nascholing op maat aangeboden; hiervoor kunt u telefonisch (074-8516100) of via de mail (info@hebtlef.nl) contact opnemen. Zie ook de nascholingsbrochure op de website.

Collega's die met de methode hebben gewerkt sturen ook feedback:

Na de ouderavond van obs De Europaschool te Hengelo op 30 september 2009 kwamen enkele reacties binnen:

- "Eerst dacht ik: wat een overbodig vak, er is toch al gvo en hvo, maar nu pas zie ik dat het om iets heel anders gaat."
- "jammer dat dit vak niet eerder is gegeven, mijn zoon zit al in groep 8!"
- "Ik zelf wordt ook aan het denken gezet door de lessen want mijn dochter komt met allerlei vragen thuis."

Tot mijn genoegen kreeg ik via MR (waar ik lid van ben), OR en mijn eigen ouders (tijdens een infoavond) te horen dat ze erg tevreden waren met Heb ’t lef! Kinderen waren enthousiast en daardoor deze ouders ook! - Leerkracht Bs de Bonkelaar, Almelo

Het kostte even tijd om me de werkwijze van de methode eigen te maken; nu zie ik de meerwaarde voor het openbaar onderwijs! Geweldig!

De methode helpt me om mijn schroom te overwinnen om sommige onderwerpen aan te snijden! Mijn enthousiasme slaat nu over op mijn collega's!

Het werken met de methode heeft heel wat discussies binnen ons team opgeleverd, met als uitkomst dat wij ons veel bewuster zijn van onze openbare visie en deze dus ook beter uit kunnen dragen.

We hebben het aangedurfd om de ouderavond rond het thema levensbeschouwing in te vullen. Dankzij heb 't lef! hadden we aanknopingspunten en ideeën over mogelijke vormen. Het was een geweldig succes, maar niet echt eenvoudig. Het is duidelijk dat we met zijn allen weer veel geleerd hebben. Daarnaast zijn de ouders nu beter op de hoogte van datgene wat we met de leerlingen bespreken. Voor sommige ouders is dat overigens wel wennen!Reacties op de methodeDigibord