The Wave

Informatieblok ‘The Wave’

Wanneer Ben Ross, leraar geschiedenis aan de Gordon High School, in zijn lessen de tweede wereldoorlog en de vernietiging van de joden behandelt vragen leerlingen hem waarom de Duitse bevolking dit alles heeft aangezien zonder iets te doen. Hij kan de vraag niet beantwoorden en hij begint in de volgende les met een experiment: hij drilt zijn leerlingen, eist dat ze bij het beantwoorden van vragen opstaan en dat zij hun antwoorden luid brullend geven. Tot zijn verbazing vinden zijn leerlingen deze vorm van onderwijs leuk en hij legt steeds meer regels op die exact gevolgd moeten worden. Tenslotte sticht hij “The Wave”, een organisatie met een eigen groet, eigen tekens en bewakers, die ervoor moeten zorgen dat de regels nagevolgd worden. “The Wave” beperkt zich niet meer tot de geschiedenislessen, ook andere leerlingen worden gerekruteerd.

Langzaam maar zeker ontglipt hem de controle over het experiment en “The Wave” ontwikkelt een eigen gevaarlijke dynamiek. Leerlingen die zich niet willen aansluiten worden lastig gevallen en in het nauw gebracht, kritiek wordt verboden. Laurie Saunders, een leerling uit de geschiedenisklas van Ben Ross en redacteur van de leerlingenkrant, was aanvankelijk meegesleept door “The Wave”, maar het onbehagelijke gevoel dat ze heeft slaat om in angst. Ze probeert haar medeleerlingen duidelijk te maken hoe waanzinnig “The Wave” is, maar de leden van “The Wave” distantiëren zich van haar.

Bron: http://www.ettyhillesumlyceum.nl/Actief/Inhoud%20van%20de%20film.htm

The Wave