HENGELO - Hogeschool Edith Stein / OCT heeft de KidsSlinger omarmd. In het onderwijsprogramma voor het komend studiejaar krijgen studenten van de Hengelose PABO volop de ruimte om hun maatschappelijke betrokkenheid over te brengen op basisschoolkinderen. Hiervoor biedt de Slinger Hengelo haar diensten aan.

Kidsslinger

De Slinger Hengelo begon eind vorig jaar met de KidsSlinger. Hengelose basisscholen kunnen met steun van de Slinger (www.hengelo.slinger.nu) hun kinderen enkele keren per jaar 'iets goeds laten doen' voor huin omgeving of voor minderbedeelde kinderen elders in de wereld. Zo brachten in december 2007 leerlingen van de Dr. Kuyperschool zelfgemaakte kerststukjes naar bewoners van woonzorgcentrum Het Woolde.

Edith Stein stimuleert betrokkenheid

"Met onze nieuwe basisschoolmethode 'Heb 't lef!' voor het openbaar onderwijs willen we basisschoolkinderen stimuleren zelf nuttige acties te bedenken. We willen ze niet laten meelopen, maar juist op een positieve manier leren eigenwijs te zijn", aldus vakdocent Everard Stege van Edith Stein, die ook zijn studenten wil stimuleren meer vanuit zichzelf te denken. "We kunnen onze leerlingen geen betrokkenheid opleggen. Zoiets moet van binnenuit komen. In ons programma bieden we vanaf komend schooljaar wel de ruimte aan om hier concreet iets mee te doen." Een voorbeeld is het bekenproject, waarbij de pabostudenten tijdens hun stage met kinderen de Hengelose binnenstadsbeken aan een nader onderzoek gaan onderwerpen.

Bron: http://www.slinger.nu/SlingerSteden/Hengelo/kidsslinger/Pages/KidsSlingerHengeloomarmd.aspx (uit: Hengelo┬┤s Weekblad 3 juni 2008)