Aan de hogeschool Edith Stein/Onderwijscentrum Twente te Hengelo is een RAAK Subsidie toegekend om te samen met basisscholen werken aan de identiteit en profilering van het openbaar onderwijs. Onderstaande uitnodiging is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Heb 't Lef!; Durf jij te komen?

Slotmanifestatie RAAK Sociale Cohesie:
Van klein naar GROOT; samen oefenen tot een sociaal cohesieve basisschool.

Op woensdagmiddag 11 juni 2008 vieren we van 14.00 tot 16.30 uur het einde van het eerste jaar RAAK Sociale Cohesie.
Tijdens deze spetterende bijeenkomst op de Hogeschool Edith Stein /OCT willen we graag de eerste opbrengsten van dit programma met jullie delen


U kunt geïnspireerd raken door:


Deze middag is voor iedereen die geïnteresseerd is in de laatste ontwikkelingen binnen het primair openbaar / algemeen bijzonder onderwijs. Ontdek jouw raakvlak met sociale cohesie!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sabine Pikkemaat via pikkemaat@edith.nl of met Janine van de Linde linde@edith.nl