Hellig Hart in 2012 - 2013


Al eerder is melding gemaakt van het feit dat de hogeschool, in samenwerking met Printing Partners Doetichem en Catch Communicatie BV te Bergen, een basisschoolmethode voor het openbaar primair onderwijs heeft ontwikkeld die de naam 'Heb 't lef!' heeft meegekregen (zie hebtlef.nl).

Voor de gebruikers van de methode Hellig Hart is dit een gunstig gegeven aangezien nieuw ontwikkelde materialen, aangepast voor Hellig Hart, gratis zijn op te vragen via deze website (digibord/digitaal schoolbord/nieuw).
Het gaat hierbij om:

 • Nieuwe lessen
 • Extra activiteiten en/of beeldfragmenten binnen bestaande lessen
 • Geheel nieuwe projectlijnen.


De actualisering van Hellig Hart kent inmiddels de volgende componenten:
 1. Toepassingen digitaal schoolbord
  • Het vervangen van videobanden en/of DVD's door digibordlinks.
   Via hellighart.nl/digibord/digitaal/schoolbord is inmiddels voor 13 projecten deze actualisering (gratis) op te vragen. DVD's kunnen echter worden blijven besteld.
  • Een substantiŽle uitbreiding van het aanbod van beeldfragmenten en het aanbod van enkele werk- en/of informatiebladen, ook op te vragen via dezelfde link
  • Het aanbod van de vertelplaten via het digibord. De vertelkast hoeft/zal geenszins van het toneel verdwijnen.
 2. Actualisering projectlijnen en lessen
  • Voor de meeste projecten zijn nieuwe lessen en projectlijnen ontwikkeld, dit ter vervanging van de bestaande materialen. Ook hier is sprake van digibord verwijzingen en zijn daarom op te vragen via de button 'digibord'
  • Ook zijn er soms kleine wijzingen/aanvullingen in lessen aangebracht. Deze zijn ook via dezelfde digibordlink op te vragen.
  • In de nieuwe lessen en projectlijnen zijn talrijke verwerkingsmogelijkheden/verwijzingen naar de maatschappelijke opdracht:

   BURGERSCHAP en SOCIALE COHESIE


In het schooljaar 2012 - 2013 zullen:
 • Updates van de reeds geactualiseerde projecten worden ontwikkeld.
  Ontwikkelschema:
  • November - december 2012: Lichtfeesten/ Kerstmis
  • Januari 2013: Waarden en normen
  • Februari 2013: Lentefeesten/Pasen
 • Digibordlinks, nieuwe lessen en projectlijnen voor de overige 11 projecten worden ontwikkeld
 • Extra vertelplatenseries in de vorm van PowerPoint.
Deze actualisering zal via deze site worden aangeboden.