Project ‘Heksen en bezemstelen’

Vooraf

 • De entree account voor Teleblik fragmenten is via hellighart@edith.nl op te vragen.
 • Een site met de prentenboeken, mogelijkerwijs te gebruiken bij één van de lessen uit de Hellig Hart projecten
 • Aan het eind van elke les wordt de mogelijkheid geboden voor het spelen van enkele – uit de lessen voortvloeiende - internetspelletjes: Zie hellighart.nl / puzzelstukje ‘kinderen’. Deze spelletjes zijn bedoeld als verwerking, verbreding en/of verdieping van de lesstof. Uitvoering kan op school of thuis plaatsvinden

Projectlijn A

Les 1
Inleiding
Zoekproces
Vertelplaten 1 en 2 van de serie ‘Vadertje PANOV’. Binnenkort kan de serie digitaal worden aangeboden in boekvorm.
Alternatieve vertelplatenserie: Power Point digischool (inclusief het verhaal). Vraagt wel om gratis lid te worden van de digischool community
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht:
Les 2
Inleiding
Zoekproces
Vertelplaten 3 en 4 van de serie ‘Vadertje PANOV
Verwerkingsopdrachten
Les 3
Zoekproces
Les 4
Zoekproces
Vertelplaten 7 en 8 van de serie ‘Vadertje PANOV
Verwerkingsopdrachten
Aanvulling bij opdracht 1:
 • digijuf.nl  -  Digitaal kleuterlokaal met activiteiten suggesties en handleiding
 • E-mailadressen van mogelijk te benaderende scholen
 • Bij opdracht 4. Versturen van digitale wenskaart via:
Extra opdracht: De kinderen lezen de kerststrip , Tolstoi’s Vadertje PANOV

Projectlijn B

Les 1
Vooraf
Aanvulling:
 • In het kader van lichtfeesten kunt u tevens in elke doos een kaars doen. Er kan eventueel gekozen worden voor de christelijke symboliek van een adventskrans (Kerstmis), de joodse symboliek van chanoekia’s (Chanoeka) of de hindoestaanse diya’s (Divali).
  Informatieblok ‘Werken met kaarsen’

  Advent - Advent is binnen het Christendom de periode voor Kerstmis. Deze periode telt vier zondagen, waarvan de eerste zondag valt tussen 27 november en 3 december. Elke zondag wordt een extra kaars op de adventskrans aangestoken. Op de laatste zondag voor Kerstmis branden alle vier de kaarsen. De advent eindigt op 24 december.

  Chanoeka - Chanoeka is een joods feest dat ook wel het ‘Feest van de lichtjes’ wordt genoemd. Het feest duurt acht dagen. Elke dag wordt op de chanoekia, de kandelaar met 8 + 1 kaarsen, een kaars aangestoken. Elke dag wordt eerst de extra kaars aangestoken, die vervolgens gebruikt wordt om een andere kaars van de chanoekia aan te steken. Op de laatste dag branden alle kaarsen.

  Divali - Divali is een hindoestaans feest dat het ‘Feest van het licht’ wordt genoemd. Het feest duurt vijf dagen en start vanwege de hindoestaanse kalender elk jaar op een andere datum. Tijdens het feest worden diya’s, kleine lampjes van klei, aangestoken om de ruimtes in en om het huis te verlichten. Dit is een teken van de overwinning van het goede op het kwade.

Inleiding
 • Alternatieve inleiding:
  Als inleiding van de les spelen de kinderen het ‘Niet-namen-spel’. U geeft daarbij de kinderen verschillende opdrachten, maar…. Niemand heeft een naam! Dat betekent voor de kinderen, dat ze een spel spelen zonder dat ze namen kunnen noemen. Stelt u zich eens voor hoe het zou zijn ‘Tik tik wie ben ik’ te spelen zonder namen te noemen. Of hoe zou het zijn om beurten te geven aan elkaar bij lezen of andere opdrachten zonder namen te gebruiken. Bij deze activiteiten zal het duidelijk worden wat de betekenis en het belang van het gebruik van namen is.
 • Beeldfragment ‘Zie de maan schijnt door de bomen’ (waarin de zinsnede ‘Volverwachting klopt ons hart’ (tekst is zichtbaar).
Verwerkingsopdrachten
Les 2
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen werken (in het kader van burgerschap) aan de ‘Actie Schoenmaatjes’. Er kan worden gestart met het versieren van enkele dozen. Voor meer informatie: www.schoenmaatjes.nl
Les 3
Inleiding / zoekproces
Aanvullend zoekontwerp: liedje ‘Het licht
Verwerkingsopdrachten
Les 4
Zoekproces
Als verbreding/verdieping kan (afhankelijk van de levensbeschouwelijke samenstelling van de groep) aandacht worden besteed aan een van de volgende lichtfeesten (betekent wellicht een extra les):
 • Kerstmis (christelijk) en Divali (hindoestaans):
  • Erik viert Kerstmis op de manier zoals de Hindoes hun lichtfeest Divali vieren. Raaf zit in de dakgoot en viert zijn eigen lichtfeest met oliebollen en een kerstboom. Hoe zou het kerstfeest er uitzien als ze het samen vieren?
  • Een filmpje over verschillende lichtfeesten
  • Hindoes Divali vieren en joden Chanoeka
  • Christenen vieren Advent en er worden kaarsen gemaakt
 • Sint Maarten (christelijk): Flip gaat samen met kinderen het Sint Maartenfeest vieren. Eerst maken ze de lantaarns. Ze gaan met hun lantaarns langs de deuren en zingen een Sint Maartenlied. Ze krijgen veel snoep en verdelen dat eerlijk met elkaar.
Verwerkingsopdrachten
Aanvulling opdracht 2: de actie ‘Schoenmaatjes

Projectlijn C

Voor een vernieuwde projectlijn C klik hier
Les 1
Inleiding
Enkele ‘heksenclips’ voor op de achtergrond
Zoekproces
Vertelplaten 1 - 3 van de serie ‘Doornroosje
Vervangende serie: in ontwikkeling.
Binnenkort kan de serie digitaal worden aangeboden in boekvorm.
Les 2
Inleiding
Video/DVD fragment 4: Toveren van Herman van Veen. Songtekst
Zoekproces
Vertelplaten 4 - 7 van de serie ‘Doornroosje
Vervangende serie: in ontwikkeling.
Binnenkort kan de serie digitaal worden aangeboden in boekvorm.
Verwerkingsopdrachten
Aanvulling bij opdracht 2: Een beeldfragment van ‘De mislukte fee
Les 3
Zoekproces
Aanvullende beeldfragmenten:
Les 4
Zoekproces

Projectlijn D

Les 1
Zoekproces
Enkele aanvullende beeldfragmenten
Verwerkingsopdrachten
Het verhaal ‘Het licht en de dieren en de mensen’ wordt voorgelezen
Les 2
Geen verwijzingen
Les 3
Vooraf
Voor tips bij het maken van een adventskrans en voor achtergrondinformatie
Les 4
Inleiding
Ter vervanging van deze les een volledig nieuwe les. Als kinderen niet bekend zijn met Divali kan het stellingenspel beperkt blijven tot Kerstmis
Voor het gebruik van een (eigentijds) geboorteverhaal van Jezus klik hier

Projectlijn E

Voor een vernieuwde projectlijn E klik hier
Les 1
Zoekproces
 • Aanvullend beeldfragment ‘Het geboorteverhaal van Jezus’ vanuit het perspectief van herders
 • De bedoelde vertelplatenserie zijn:
 • Als vervanging van het verhaal/vertelplatenserie ‘Het babytje in het schuurtje’ kan het verfilmde prentenboek ‘De ster van Bethlehem (Huisje boompje beestje) via het digibord worden bekeken.

  Het kerstkind is geboren. Men zegt dat hij een koning is zonder legers of ruiters. Toch is hij machtiger dan alle koningen die er ooit zijn geweest. Deze koning is vriendelijk en goed, hij is de koning van vrede en vreugde. De drie koningen, de herders en de dieren willen het kerstkind gaan begroeten. Een grote, heldere ster wijst hen de weg.

 • Het verhaal ‘Sammie het schaap’ is niet als vertelplatenserie beschikbaar
 • Beeldfragment schaapskudde (van 2.20 - 3.00) of hier
In plaats van het verhaal ‘Sammie het schaap’ kan het verhaal ‘Het zwarte schaap’ worden gelezen
Verwerkingsopdrachten
Aanvulling bij opdracht 4: gratis on line een kerstkaart versturen
Aanvulling bij opdracht 5: Hoe een kerststal te maken
Les 2
Zoekproces
Aanvullend beeldfragment over stoer geklede kinderen of hier (tekst is niet relevant).
Verwerkingsopdrachten
Vervanging van het werkblad bij opdracht 1
Aanvulling bij opdracht 3: Achtergrond bij ‘de os en de ezel in kerstkribbe
Les 3
Geen verwijzingen
Les 4
Zoekproces
 • Aanvulling: Ter vervanging van deze les een volledig nieuwe les. Als kinderen niet bekend zijn met Divali kan het stellingenspel beperkt blijven tot Kerstmis
 • Aanvullend beeldfragment. Vraagt om korte introductie vanwege Engelse taalgebruik.
Voor het gebruik van een (eigentijds) geboorteverhaal van Jezus klik hier