Project ‘Een fruithapje voor het bidden’

Vooraf

 • De entree account voor Teleblik fragmenten is via hellighart@edith.nl op te vragen.
 • Een site met de prentenboeken, mogelijkerwijs te gebruiken bij één van de lessen uit de Hellig Hart projecten
 • Aan het eind van elke les wordt de mogelijkheid geboden voor het spelen van enkele – uit de lessen voortvloeiende - internetspelletjes: Zie hellighart.nl / puzzelstukje ‘kinderen’. Deze spelletjes zijn bedoeld als verwerking, verbreding en/of verdieping van de lesstof. Uitvoering kan op school of thuis plaatsvinden
 • Links naar vertelplatenseries zullen in de loop van het jaar in tweeledige zin worden aangevuld:
  • Versie voor docenten waarbij de platen in boekvorm digitaal gepresenteerd kunnen worden: zie schematisch overzicht ‘vertelplaten’
  • Versie voor de kinderen waarbij de platen in de goede volgorde kunnen worden gezet. Voor de meeste series kan nu nog gebruik worden gemaakt van hellighart.nl, bestelling, aanschaf, verplatenserie naar keuze

Projectlijn A

Les 1
Zoekproces
Aanvulling: filmpje kinderkamer
Les 2
Zoekproces
Aanvulling met eventueel ‘het anders en uniek – zijn van ieder kind’:
 • Kinderen voor kinderen ‘En ik’: Thema: Ik en jij. Iedereen is uniek met eigen uiterlijke en innerlijke kenmerken
 • Huisje boompje beestje ‘Anders zijn’
Les 3
Inleiding
Alternatief: Een vriendje van Helligie (Flip de Beer) is op bezoek geweest
Zoekproces
 • Als aanvulling of ter vervanging van Dvd / videofragment 3: schoolregels in 1910 (moeilijk)
 • U kunt bij het zichtbaar maken van regels in de klas gebruik maken van een praktijkvoorbeeld van Femke van der Aa: Klassenregels van Diddl
Les 4
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
I.p.v. opdracht 2: on line aankleden van een jongen / meisje:

Projectlijn B

Les 1
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Les 2
Zoekproces
Les 3
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht : De kinderen nemen middels het kleuren van de kleurpaat ‘Respect’ (te vinden op www.dagvanrespect.nl) deel aan een jaarlijks in november op landelijk niveau georganiseerde ‘Dag van Respect’. De kleurplaten worden in een lange sliert op een voor kinderen, personeel en ouders/verzorgers zichtbare plaats in school opgehangen. Deze activiteit krijgt meer betekenis als de hele school aan deze dag deelneemt.
Bij respect wordt hierbij onderscheid tussen respect voor elkaar, voor de samenleving en voor natuur & milieu. Op www.dagvanrespect.nl zijn een uitwerking van doelen, achtergronden, voorbeelden van schoolinitiatieven, lesactiviteiten etc. te vinden. Binnen het kader van deze projectlijn gaat het dus om ‘respect voor elkaar’. Voor een verantwoording van dit initiatief binnen ‘burgerschap en sociale cohesie’ wordt verwezen naar burgerschap.kennisnet.nl/indeschool
Les 4
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
 • Opdracht 5: Alternatief: De kinderen printen de dierenmaskers of maken een dierenmasker
 • Extra opdracht 1: De kinderen maken een ‘Wees-Vrolijk-Automaat’. De kinderen ontdekken daarbij dat door een vrolijke of blije houding naar anderen (in school of in de wijk) te ventileren een omgeving kan ontstaan waar je je lekker in voelt, waar je trots op kunt zijn. Deze opdracht kan als een extra les worden beschouwd.
 • Extra opdracht 2: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen

Projectlijn C

Les 1
Zoekproces
Les 2
Verwerkingsopdrachten
 • Extra opdracht 1: De kinderen nemen middels het kleuren van de kleurpaat ‘Respect’ (te vinden op www.dagvanrespect.nl) deel aan een jaarlijks in november op landelijk niveau georganiseerde ‘Dag van Respect’. De kleurplaten worden in een lange sliert op een voor kinderen, personeel en ouders/verzorgers zichtbare plaats in school opgehangen. Deze activiteit krijgt meer betekenis als de hele school aan deze dag deelneemt. Bij respect wordt hierbij onderscheid tussen respect voor elkaar, voor de samenleving en voor natuur & milieu. Op www.dagvanrespect.nl zijn een uitwerking van doelen, achtergronden, voorbeelden van schoolinitiatieven, lesactiviteiten etc. te vinden. Binnen het kader van deze projectlijn gaat het dus om ‘respect voor elkaar’. Voor een verantwoording van dit initiatief binnen ‘burgerschap en sociale cohesie’ wordt verwezen naar burgerschap.kennisnet.nl/indeschool
 • Extra opdracht 2: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen
Les 3
Verwerkingsopdrachten
Zoekproces - Achtergrondinformatie bij weerbaarheid (w.o. omgaan met bang zijn voor donker, dieren, school en andere kinderen
Les 4
Zoekproces
Aanvulling bij de laatste richtvraag ‘Ben jij ook wel eens bang in het donker’ (en het delen van gevoelens’: enkele videoclips van ‘Kinderen voor kinderen’:
Verwerkingsopdrachten

Projectlijn D

Vooraf
Achtergrondinformatie: Pesterijen onder kleuters
 • Kleuters hebben in de klas geregeld te maken met pesterijen en geweldadig gedrag als schoppen en slaan. Ruim tachtig procent van de kleuters is regelmatig dader of slachtoffer van fysieke agressie. In TweeVandaag aandacht voor een symposium over agressie in kleuterklassen. Slechts 14 procent van de kleuters in nooit betrokken bij pesterijen. Dit blijkt uit een onderzoek dat vandaag werd gepresenteerd op een symposium over agressie in kleuterklassen. Het is voor het eerst dat agressie bij kleuters op deze schaal is onderzocht in Nederland. Voor het onderzoek zijn 1100 kinderen uit 84 klassen van 51 basisscholen geïnterviewd: zie uitzending EEN VANDAAG
 • Kunnen kleuters pesten?
Les 1
Zoekproces
Les 2
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen maken een tekening over een plaagsituatie die ter sprake is gekomen tijdens het zoekproces. De tekeningen worden op een poster geplakt met een verbodsbord ervoor
Les 3
Inleiding
Zoekproces
Een uitzending van ‘Huisje boompje beestje’ (van 11.10 - einde): Afl.: Samenleven: plagen en pesten. Raaf kan niet meer tegen de plagerijen van zijn neef en verstopt zich in de dakgoot.
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: U leest een stukje uit het verhaal van ‘Sproetjes streken’ voor (zie informatieblad 3D.3). Dit verhaal biedt een andere invalshoek om tegen plagen aan te kijken: Met z’n allen stelling nemen tegen iemand die plaagt
Les 4
Verwerkingsopdrachten
 • Extra opdracht 1: De kinderen nemen deel aan een schoolactiviteit om hun gedachten en afspraken over het afwijzen van pesten (als vorm van zinloos geweld) kenbaar te maken aan ouders en buurtbewoners. Dit kan onder het motto: ‘Wij zijn trots op onze school’. Ze sluiten hierbij bijv. aan bij aan bij activiteiten die groep 5/6 en of 7/8 ontwikkelen/hebben ontwikkeld (zie informatieblad 4D.5: uit het waarden en normenproject voor groep 5/6 en of 7/8.
  Ook kan met een door u (samen met de kinderen) bedachte activiteit aansluiting worden gezocht bij de KidsSlinger. De KidsSlinger is een uniek concept waarbij kinderen, binnen het basisonderwijs samen met hun leerkracht, zelf het heft in handen nemen om hun steentje bij te dragen tot een meer betrokken samenleving.
  Voor inspirerende voorbeelden kan gezocht worden op bijv: www.slinger.nu. Zie ook: http://www.slinger.nu/ of de link naar één van de slingersteden: Amsterdam, Rotterdam, Ridderkerk, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Hengelo, Nijmegen
 • Extra opdracht 2: De kinderen spelen een aantal van de zelfbedachte oplossingen (voor situaties waarin zij vinden dat plagen te ver gaat) uit. Deze opdracht kan onderdeel worden van een jaarlijks terugkerend schoolproject op de ‘Dag van het respect (wordt landelijk half november georganiseerd). Deze activiteit krijgt meer betekenis als de hele school aan deze dag deelneemt. Bij respect wordt hierbij onderscheid tussen respect voor elkaar, voor de samenleving en voor natuur & milieu. Op www.dagvanrespect.nl/ zijn een uitwerking van doelen, achtergronden, voorbeelden van schoolinitiatieven, lesactiviteiten etc. te vinden. Binnen het kader van deze projectlijn gaat het dus om ‘respect voor elkaar’. Voor een verantwoording van dit initiatief binnen ‘burgerschap en sociale cohesie’ wordt verwezen naar burgerschap.kennisnet.nl/indeschool (zie ook opdracht 6 uit les 3B)
 • Extra opdracht 3: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen

Projectlijn E

Les 1
Zoekproces
Vertelplatenserie De zes kraaien
Verwerkingsopdrachten
Opdracht 4 kan ook via het digibord: De kinderen leggen kopieën van de vertelplaten 1 tot en met 7 in de goede volgorde en vertellen het verhaal erbij: platen in verkeerde volgorde
Les 2
Verwerkingsopdrachten
Opdracht 4 kan ook via het digibord: De kinderen leggen kopieën van de vertelplaten 1 tot en met 9 in de goede volgorde en vertellen het verhaal erbij: platen in verkeerde volgorde
Les 3
Inleiding
Vertelplatenserie ‘De zes kraaien’
Zoekproces
Als aanvulling voor een toepassing op ‘omgaan met conflicten in de groep’
Les 4
Verwerkingsopdrachten
Opdracht 3: Tekeningen van conflictsituaties