Project ‘Als ik later groot ben’

Vooraf

  • De entree account voor Teleblik fragmenten is via hellighart@edith.nl op te vragen.
  • Aan het eind van elke les wordt de mogelijkheid geboden voor het spelen van enkele – uit de lessen voortvloeiende - internetspelletjes: Zie hellighart.nl / puzzelstukje ‘kinderen’. Deze spelletjes zijn bedoeld als verwerking, verbreding en/of verdieping van de lesstof. Uitvoering kan op school of thuis plaatsvinden

Nieuw Materiaal

Projectlijn A

Les 1
Inleiding
DVD fragment ‘Zakgeld’
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Les 2
Zoekproces
In plaats van of als aanvulling op video/DVD fragment 3 kan gekozen worden uit de volgende fragmenten:
Les 3
Inleiding
Les 4
Inleiding
Zoekproces
Verwerkingsopdracht

Projectlijn B

Les 4
Verwerkingsopdrachten

Projectlijn D

Les 1
Inleiding
Puzzelstukjes Jacob moest eens weten (informatieblad 1D.1 en 1D.2)
Verwerkingsopdrachten
Les 2
Zoekproces
Als de groep nog nooit met het Hindoeïsme in aanraking is geweest lijkt het wenselijk om ter introductie iets over het Hindoeïsme te vertellen of te laten lezen, bijvoorbeeld hier
Verwerkingsopdrachten
  • Verwerkingsopdracht 1: feest- en gedenkdagkalender en informatieblad 2D.3 (zie hier)
  • Verwerkingsopdracht 2: uitleg elfjes en ‘het maken van een gedicht
  • Verwerkingsopdracht 4: de kinderen bekijken een internetfilmpje over ‘bokverbranding’ op. Ze geven hun mening over dit Twentse vastenritueel weer in een ‘Elfje’. Uitleg over deze dichtvorm (met voorbeelden van kinderen) kunnen ze hier vinden. Het gedicht kan hier worden gemaakt.
Les 3
Inleiding
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Les 4
Inleiding
Verwerking

Projectlijn E

Les 1
Zoekproces
Drie reclamespotjes over mobieltjes
Les 2
Inleiding digibord
Als alternatieve opening kan via het digibord een videoclip over consuminderen van Dennis Roads ‘Wil ik zo veel? worden vertoond
Les 3
Verwerkingsopdrachten
Les 4
Inleiding digibord
Als ik een dag de baas zou zijn
Zoekproces