Project ‘Een fietsbel in je oor’

Vooraf

De entree account voor Teleblik fragmenten is via hellighart@edith.nl op te vragen.

Aan het eind van elke les wordt de mogelijkheid geboden voor het spelen van enkele – uit de lessen voortvloeiende - internetspelletjes: Zie hellighart.nl / puzzelstukje ‘kinderen’. Deze spelletjes zijn bedoeld als verwerking, verbreding en/of verdieping van de lesstof. Uitvoering kan op school of thuis plaatsvinden.

Projectlijn A

Les 1
Inleiding
Alternatieve inleiding (i.p.v. DVD fragment 1 en/of 2)
Zoekproces – digibord
Les 4
U bedenkt een aantal (morele) dilemma’s rond een nog niet besproken waarde die voortvloeit uit één van de onderstaande actuele educaties / vormingsgebieden: De websiteverwijzingen bieden in de meeste gevallen voorbeelden van morele dilemma’s.

Een in onze ogen zeer betekenisvolle invulling van ‘burgerschap’ en ‘sociale cohesie’ is het door kinderen mogelijk maken van microkredieten in de Derde Wereld middels de Klasse!Actie van de stichting ‘Day for Change’. Om een indruk te geven van dit initiatief is op informatieblad 4A.1 een uitwerking van 2008 opgenomen (zie ook http://www.dayforchange.nl/. Deze website biedt een volledige uitwerking van het initiatief met bijv. een te downloaden Klasse!Actie werkboek.

Projectlijn B

Les 1
Inleiding
Alternatieve inleiding: Een geldgrap op straat
Vakinhoudelijke aanwijzing: bij het geven van sociaal wenselijke antwoorden kan de wenselijkheid hiervan ter discussie worden gesteld. Zie ook de doelstellingen van morele vorming (achtergrondinformatie 7.1)
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht 4: De kinderen bekijken (in groepen) het Youtube fragment ‘Kinderarbeid op de Nederlandse straten’
Ze bespreken in groepen de volgende stelling:

‘Het is goed dat kinderen van 11 en 12 jaar muziek maken op straat. Dit is in ieder geval beter dan stelen’

Extra opdracht: De kinderen maken op werkblad 1B.2 een rap over:
 • Een eigen ervaring met (on)eerlijkheid
 • Gevoel dat ze hadden bij het bochtenspel, Op informatieblad 1B.2 wordt uitleg gegeven over ‘rap’
Op http://www.apeldoorn-onderwijs.nl/rap/ zijn enkele rapritmes op te vragen. In een vervolgles kunnen de liedjes aan de groep worden gepresenteerd. Deze werkvorm kan ook bij een van de volgende lessen worden gebruikt, echter dan wel aansluitend bij het thema van de les
Als introductie op de verwerkingsopdrachten kan een YouTube filmpje worden getoond over ‘zwart rijden’
Les 2
Inleiding
Alternatieve Loesjes: (zie ook http://www.loesje.nl/posters)

Les 3
Zoekproces
alternatief voor DVD fragment 8 (van 0.0 – 3.30) = introductie door ‘van Kooten en de Bie’ naar aanleiding van een uitspraak van voormalig bisschop Muskens ‘de katholieke kerk heeft altijd gezegd dat als je zo arm bent dat je niet meer kunt leven, je een brood mag weghalen uit de winkel’
Verwerkingsopdrachten
Les 4
Zoekproces
Alternatief voor DVD fragment 9: ‘Twee vaders’ van ‘Kinderen voor kinderen’
Vraag voor de kinderen: Stel dat een nieuwe leerling in jouw groep het verhaal uit de clip vertelt. Hoe sta jij hier dan tegenover? Hoe eerlijk ben je in jouw houding naar de nieuwe leerling toe / naar de andere leerlingen over de nieuwe leerling?
Verwerkingsopdrachten
Verwerkingsopdracht 3: Op te vragen muziekclips
Verwerkingsopdracht 4: extra opdracht
 • De kinderen doen de ‘Sociaal – zijn test’ op http://www.klap.net/spellen/klap867/weegschaal.html
 • De kinderen bedenken een actie / activiteit om hun steentje bij te dragen tot een meer betrokken samenleving, dit door hun eigen leefomgeving een stukje leuker te maken. Binnen deze les is de actie / activiteit gericht op situaties van anders-zijn / homoseksualiteit . De kinderen kunnen zich met deze actie / activiteit aansluiten bij de KidsSlinger (zie ook verwerkingsopdracht 4 van les 3C). Zie ook www.slinger.nu/  of de link naar één van de slingersteden: Amsterdam, Rotterdam, Ridderkerk, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Hengelo, Nijmegen

De uitwerking van deze opdrachten kan worden opgenomen binnen een jaarlijks in november op landelijk niveau georganiseerde ‘Dag van Respect’. Bij respect wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen respect voor elkaar, voor de samenleving en voor natuur & milieu. Op http://www.dagvanrespect.nl/ vindt u een uitwerking van doelen, achtergronden, voorbeelden van schoolinitiatieven, lesactiviteiten etc. Binnen het kader van deze projectlijn gaat het dus om ‘respect voor elkaar’. Voor een verantwoording van dit initiatief binnen ‘burgerschap en sociale cohesie’ wordt verwezen naar http://burgerschap.kennisnet.nl/indeschool

Projectlijn C

Les 1
Inleiding
Zoekproces
Tijdens de nabespreking probeert u verdieping aan te brengen aan de hand van de stelling ‘Hoe minder regels, hoe meer vrijheid’ of middels enkele video - dilemma’s: Deze stelling/video’s zijn bedoeld als eerste aanzet om er achter te komen dat absolute vrijheid niet bestaat. Regels zijn bijvoorbeeld nodig om kinderen/volwassenen het gevoel van vrijheid te geven.
Verwerkingsopdrachten
Les 2
Zoekproces
De film ‘The wave’
Les 3
Verwerkingsopdrachten
Extra verwerkingsopdracht
 • De kinderen zoeken op deze website het meest betekenisvolle lied over vrijheid (onder titel het woord ‘vrij’ invullen). De drie meest gekozen liedjes worden via het digibord (YouTube) vertoond. De keuze voor de liedjes wordt verantwoord en besproken
 • De kinderen bedenken een actie/activiteit om hun steentje bij te dragen tot een meer betrokken samenleving, dit door hun leefomgeving een stukje leuker te maken. Binnen deze les is de actie / activiteit gericht op vermindering van situaties van onvrijheid in de wijk (die door de kinderen tijdens de les zijn ingebracht). De kinderen kunnen zich met deze actie / activiteit aansluiten bij de KidsSlinger. Voor inspirerende voorbeelden kan gezocht worden op bijv: http://www.slinger.nu/. Zie ook de link naar één van de slingersteden: Amsterdam, Rotterdam, Ridderkerk, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Hengelo, Nijmegen
 • De kinderen bedenken in het kader van het thema van deze les burgerschapsinitiatieven en voeren deze uit. Ze sluiten hierbij aan bij het landelijke project ‘De uitdaging’(zie http://burgerschap.kennisnet.nl/indeschool/lesmateriaal)
Les 4

Projectlijn D

Les 1
Inleiding
In plaats van DVD fragment 14 kan een keuze worden gemaakt uit de volgende filmpjes:
Les ter vervanging van de bestaande les: thema: digitaal pesten
Zoekproces
Alternatief voor mogelijkheid 2:
De kinderen bekijken twee YouTube filmpjes, te weten:
Aanvulling op verwerkingsopdracht 2: er kan ook gebruik worden gemaaky van een bestaand lied dat gaat over het thema ‘pesten’. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van internet:
Les 2
Inleiding
In plaats van DVD fragment 15 In het tweede fragment blijkt dat de meeste indianen tegenwoordig geen verentooi dragen en niet in een wigwam wonen, iets dat veel kinderen waarschijnlijk hebben getekend. Kinderen hebben dus geen kenmerken van een indiaan getekend maar een eigen beeld dat gevormd is door films, stripverhalen, boeken als Karl May en Arendsoog. De conclusie kan zijn dat er heel veel verschillende indianenvolkeren zijn. Eskimo’s zijn bijv. ook indianen
Aanvulling op / vervanging van verwerkingsopdracht 3:
De kinderen schrijven een protestlied (of een rap / zie les 1B) over vooroordelen (zie hier voor rapritmes).
Ze kunnen hierbij kiezen tussen vooroordelen over huidskleur, over afkomst en over sekse.
Voor een protestlied kan ook gebruik worden gemaakt van karaoke uitvoeringen:

Verwerkingsopdracht 4 (nieuw): De kinderen doen de ‘Vooroordelentest’

Les 3
Zoekproces
In plaats van DVD fragment 16 kan gebruik worden gemaakt van het filmpje:
 • Cyberpesten, dat is gemeen (een uitzending van het programma Blinq) (5.40 – 22.40): Klik op ‘Nieuws’

  Verhalen van vier kinderen / jongeren over (cyber)pesten, waaronder het verhaal van Glenn Eilbracht en de muziekclip ‘Stop!’

Les 4
Verwerkingsopdrachten
De kinderen ondernemen actie om hun zienswijze en afspraken over het afwijzen van pesten (als vorm van zinloos geweld) kenbaar te maken aan ouders en buurtbewoners. Dit kan onder het motto: ‘Wij zijn trots op onze school’. De kinderen kunnen gebruik maken van werkblad 4D.3. Ze kunnen zich met deze actie / activiteit aansluiten bij de KidsSlinger (zie: http://www.slinger.nu/).

Projectlijn E

Les 1
Inleiding
Zoekproces
Wat zie je?: Werkblad 1E.1
Artikel over ‘de gevaren van generaties’: G. ter Meerman, Generalisaties van Wilders zijn gevaarlijk (NRC, 2005)
Les 2
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Verwerkingsopdracht 3: Artikel over vooroordelen in reclame ‘Rolpatronen en stereotypen in reclame’
Les 3
Inleiding
Ter vervanging van DVD fragment 15: Muziekclip: Michael Jackson: Black or white - (songtekst)
Zoekproces
 • Als aanvulling op de activiteiten uit het zoekproces: de kinderen doen de ‘Grote Vooroordelen– en Discriminatietest’ (individueel op de computer) of klassikaal via het digibord.

  De test bestaat uit 24 foto's. Door bij elke foto te kiezen uit vier mogelijkheden kun je bij jezelf testen of je neigingen hebt tot vooroordelen of discriminatie. De antwoorden moeten binnen een bepaalde tijd worden gekozen. Je moet in het begin misschien even wennen aan de manier van vragen stellen. Op het eind krijg je per onderdeel informatie over de keuzes die je hebt gemaakt.

 • Als aanvulling/ter vervanging van DVD fragment 18: Moussi el Kandoussi is een stereotype straatmarokkaan. Moussi is een en al vooroordeel. Moussi interviewt verschillende mensen geeft zijn visie. In het videofragment geeft hij zijn kijk op discriminatie en vooroordelen.

  Zie ook http://www.nps.nl/abensal

 • Als aanvulling/ter vervanging van DVD fragment 18 een keuze uit enkele muziekclips: Def Rhymz, Discriminatie
Les 4
Zoekproces
Als aanvulling op de activiteiten uit het zoekproces een NPS uitzending over ‘hoe racistisch buitenlanders zijn’ van Ab en Sal (serie 2, uitzending 2)

Veel wordt gesproken over het racisme van de autochtone Nederlander, weinig hoor je over het racisme van de allochtoon. Ab en Sal scheppen een realistisch beeld van allochtoon racisme. Jörgen Raymann doet op humoristische wijze een boekje open over racisme tussen allochtonen onderling. Allochtonen staan bekend om hun gastvrijheid, zo luidt het vooroordeel. Maar nimmer heeft iemand die gastvrijheid getest. Tijdens de Ramadan bezoeken Ab en Sal verschillende allochtone groepen om te kijken of ze zo gastvrij zijn als wordt beweerd. De zon is onder, de maag is leeg, ze zouden toch op zijn minst een bordje eten kunnen scoren bij enkele medemoslims? De uitkomst is een verassend cliché. Ab en Sal zetten twee Marokkaanse Lonsdalers neer, compleet met eigen fascistische ideologie. Deze twee Marokkaanse Lonsdalers beweren dat zij de eerste echte Lonsdalers waren en dat de kaaskoppen hun stijl hebben geript. Ab en Sal geven een les Maatschappijleer op een vmbo-school met het thema racisme en discriminatie. Mussi El Kandoussi wordt voorgelicht door een racismeprofessional. Presentatie: Ab en Sal

Ali B., Racisme

Verwerkingsopdrachten

Het is belangrijk om aansluitend, of in de loop van de dag, kinderen een verwerkingsopdracht te geven waarin ze hun ongenoegen, boosheid of agressie kwijt kunnen. Kinderen maken individueel of per groep kenbaar waardoor ze het meest geraakt zijn.

Dit kan door middel van
 • het maken van een poster
 • het schrijven van een gedicht of verhaal (werkblad 1E.1)
 • het maken van een tekening
Aanvullende afsluiting
De kinderen onderzoeken de mogelijkheid om van hun school een School Zonder Racisme (SZR) te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van werkblad 4E.2. link naar werkblad hieronder

Een goede manier om te zorgen dat racisme op school geen kans krijgt, is van school een School Zonder Racisme (SZR) maken. Scholen die zich aansluiten bij School Zonder Racisme krijgen allerlei mogelijkheden en middelen om racisme ter discussie te stellen en tegen te gaan.

Een SZR-school worden is heel eenvoudig. Wanneer meer dan 70% van de schoolbevolking (leerlingen, docenten, directie, niet-onderwijzend personeel, bestuur) vindt dat racisme niet thuishoort op hun school, kan die school een SZR-school worden. Om het officieel te maken moet die meerderheid een gezamenlijk opgestelde SZR-verklaring ondertekenen. In die verklaring staat niet alleen waar men tegen is (racisme), maar ook waar men voor is (gelijkwaardig samenleven in een multiculturele samenleving). De basistekst van de verklaring is opgesteld door de landelijke organisatie School Zonder Racisme. Scholen kunnen aan de tekst zaken toevoegen die zij ook belangrijk vinden.

In de verklaring staat onder meer:
 • Wij – leerlingen, leerkrachten, personeel, directie en bestuur van deze school – zeggen nee tegen racisme en discriminatie
 • Alle mensen zijn gelijkwaardig en moeten gelijke kansen krijgen.
  Racisme is vernederend, zet mensen tegen elkaar op en is een voedingsbodem voor zinloos geweld
 • Ieder schooljaar vragen wij de nieuwe leerlingen en het nieuwe personeel deze verklaring te ondertekenen.

Alle scholen in Nederland kunnen een SZR-school worden. Er wordt nogal eens gedacht dat alleen scholen met een gemengde schoolbevolking in aanmerking komen. Dat is niet zo. Ook scholen die ‘wit’ of ‘zwart’ zijn, kunnen een School Zonder Racisme zijn. Het gaat om de diepere gedachte: op deze school zijn we tégen racisme en vóór gelijkwaardig samenleven in een multiculturele samenleving. Een gedachte die door iedereen kan worden onderschreven, letterlijk, bijvoorbeeld door de SZR-verklaring te ondertekenen (bron: http://members.lycos.nl/astrada/szr/home.html).

Het lijkt wenselijk (allochtone) ouders/verzorgers bij de voorbereiding en uitvoering te betrekken. Om de betrokkenheid van allochtone ouders te initiëren of te versterken kan in dertig steden contact worden gezocht met het ‘Platform Allochtone Ouders en Onderwijs’. Het Platform is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gesteund project dat loopt van 2006 tot en met 2009. Het platform wil de zichtbaarheid van allochtone ouders vergroten en zo een goede basis leggen voor een blijvende betrokkenheid van die ouders bij de schoolloopbaan van hun kind.

De belangrijkste doelen:
 • versterking van de betrokkenheid van allochtone ouders bij school en onderwijs, en wel door
 • vertegenwoordiging van allochtone ouders in bestaande organisaties voor ouders in het onderwijs, en
 • betere toerusting van ouders en scholen met methoden en materialen op maat.

Het project PAOO is bedoeld voor allochtone ouders met kinderen in de voor- en vroegschoolse educatie, het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Voor nadere informatie zie: http://www.forum.nl/paoo/index.html

Extra opdracht: De kinderen maken on-line een woordzoeker over discriminatie en racisme

Links: thema PESTEN

niets horen, niets zien, zwijgen

Roel Ft. Glenn Thema: Wat is pesten? Waarom pesten? Wat te doen aan pesten?

Glenn Eilbracht komt op school. Hij is zelf lange tijd gepest en geeft voorlichting over pesten op scholen.

Stop pesten Thema: Stop met pesten

Muziekclip ‘Stop!’ van Roel Felius en Glenn Eilbracht

blinQ Thema: Cyberpesten, dat is gemeen (5.40 – 22.40): Klik op ‘Nieuws’

Verhalen van vier kinderen / jongeren over (cyber)pesten, waaronder het verhaal van Glenn Eilbracht en de muziekclip ‘Stop!’

Stop pesten

Thema: Stop pesten

Teleblik - entree Thema: Wat te doen aan pesten?

In dit fragment vertelt een jongen over de meldingsplicht bij hem op school:’ Als je ziet dat iemand gepest wordt, moet je dat tegen de leerkracht zeggen. In een kringgesprek wordt er dan over gepraat. De pesters krijgen straf’.

Masseren Thema: Pesten terugdringen door masseren
Teleblik - entree Thema: Pestervaringen van pester en gepeste kinderen

In dit fragment vertelt een jongen waarom hij ging pesten. Hij wilde er graag bijhoren. Dan komt de gepeste jongen aan het woord. Hij vertelt dat het pesten steeds vervelender werd. Het maakte hem verdrietig. Een paar meisjes die gepest zijn, vertellen er ook over. Sommige lopen (huilend) weg als ze gepest worden, anderen gaan schelden of slaan.

Teleblik - entree Thema: Een gedicht en pestervaringen van meisjes

In dit fragment hoor je een gedichtje dat over pesten gaat. Ook vertellen een paar kinderen over hun ervaringen met pesten. Zo vertelt een meisje dat als kinderen de hele tijd hetzelfde tegen je zeggen, dat je het na een tijdje ook gaat geloven. Een ander meisje vertelt dat als zij meedeed met een spelletje, de andere kinderen dan stopten met het spelletje.

Teleblik - entree Thema: Politici over hun pestervaringen

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA), Mat Herben (LPF), Gerrit Zalm (VVD), Jan Peter Balkenende (CDA) en Jan Marijnissen (SP) vertellen over hun ervaringen met pesten. De meesten zijn vroeger weleens gepest. Bijvoorbeeld met hun bril, lengte en postuur

Kinderen voor kinderen

Thema: Kinderen voor kinderen over pesten