Project ‘Meelopen met de Meute?’

Vooraf

De entree account voor Teleblik fragmenten is via hellighart@edith.nl op te vragen.

Projectlijn A

Les 1
Zoekproces
Als aanvulling op de drie oefeningen over factoren die van invloed (kunnen) zijn op vertrouwen kunnen de volgende beeldfragmenten worden aangeboden:
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 2
Inleiding
In plaats van de ‘activiteit Apenkooi’ kan één van de volgende beeldfragmenten worden gebruikt:
Zoekproces
Toelichting ‘Koppen bij elkaar’: In elk groepje heeft elk kind een nummer (1 t/m 4). De leerkracht stelt een vraag en de kinderen krijgen een paar seconden individuele bedenktijd. Vervolgens steken ze de hoofden bij elkaar en overleggen over het goede antwoord. De leerkracht noemt na een tijdje een nummer en deze kinderen staan op. Om de beurt geven zij het antwoord dat hun team heeft bedacht. Wanneer het allemaal goed is, volgt er een applaus.
Verdere informatie over coöperatief leren: hier
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’.
Les 3
Inleiding

Aanvulling I: Als intro op het verhaal van de ‘Brandende braamstruik’ een Engelstalig fragment van ‘The prince of Egypt’ (onderdrukking in Egypte, Mozes in het biezen mandje in de Nijl, Mozes opgevangen aan het hof van de farao)

Aanvulling II: Roeping van en bevrijding door Mozes

Achtergrondinformatie bij het verhaal van de ‘Brandende braamstruik

Zoekproces
Vervanging: In plaats van video/DVD fragment 2 ‘De plagen van Egypte’ (uit ‘The prince of Egypt’) en/of de 10e plaag en vertrek
In de projectmap en hieronder staan verwijzingen/links naar fragmenten over het leven van Mozes. Indrukwekkender voor kinderen is het om gebruik te maken van de film ‘The ten commands’ of de film ‘Mozes’ (te koop / te huur videotheken).
Deze tip geldt ook voor les 4.

Ter informatie: De volgorde van de plagen van Egypte: Water in bloed, Kikkers, Muggen, Horzels, Veepest, Builenpest, Hagel, Sprinkhanen, Duisternis, De eerst geborenen zullen sterven

Uitwerking van de 10 plagen - Het verhaal van de tien plagen in verkorte versie
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’.
Les 4
Zoekproces

Vervanging van video/DVD fragment 3: De tien geboden (10 belangrijke richtingwijzers voor joden en christenen)

Aanvulling: De vijf zuilen (leefregels in de Islam) of regels in de Moskee

Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’.

Projectlijn B

Les 1
Inleiding
Vervanging: Alternatieve inleiding
Verwerkingsopdrachten
Aanvulling: Als introductie op de verwerkingsopdrachten kan een YouTube filmpje worden getoond over ‘zwart rijden’
Zoekproces
Vakinhoudelijke aanwijzing: bij het geven van sociaal wenselijke antwoorden kan de wenselijkheid hiervan ter discussie worden gesteld. Zie ook de doelstellingen van morele vorming (achtergrondinformatie 7.1)
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’.
Les 2
Zoekproces

In plaats van het verhaal van ‘Meneer Meijer’ kan de case ‘Monique weet het niet’ worden gebruikt. Voor het bijbehorende werkblad klik hier.

Monique weet ‘t niet

In de klas van meester John zijn de kinderen hard aan het werk. Meester John heeft net verteld dat ze zelf de taaloefening af mogen maken. Aysa steekt haar vinger omhoog en vraagt of ze naar de wc mag. Omdat iedereen druk bezig is met de taaloefening ziet niemand hoe Gerard snel de pokémonkaarten van Aysa pakt en de kaarten in zijn eigen broekzak stopt. Behalve Monique die helemaal achter in de klas zit. Maar Monique is al een tijdje verliefd op Gerard. Ze hebben sinds kort verkering.

Stel: jij bent Monique. Wat zou jij doen? Licht toe.

Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 3
Zoekproces
Als aanvulling op / in plaats van het Postbus 51 spotje over ‘zinloos geweld’:
Verwerkingsopdrachten
Aanvulling verwerkingsopdracht 1: op te vragen muziekclips

Aanvulling verwerkingsopdracht 3: zie websites zoekproces

Aanvulling verwerkingsopdracht 5

Zoekproces
Websites met bruikbare informatie / activiteiten rond het thema ‘zinloos geweld:
Verwerkingsopdrachten

Extra opdracht: De kinderen ondernemen actie om hun gedachten en afspraken over het afwijzen van zinloos geweld kenbaar te maken aan ouders/verzorgers en buurtbewoners. Dit kan onder het motto: ‘Wij zijn trots op onze school’. De kinderen kunnen gebruik maken van werkblad 3B.1. Ze kunnen zich met deze actie/activiteit aansluiten bij de KidsSlinger. Voor inspirerende voorbeelden kan gezocht worden op http://www.slinger.nu/ en/of informatieblad 3B.2 of de link naar één van de slingersteden: Amsterdam, Rotterdam, Ridderkerk, Utrecht, Den Haag, Zwolle, Hengelo, Nijmegen

De uitwerking van deze opdrachten kan worden opgenomen binnen een jaarlijks in november op landelijk niveau georganiseerde ‘Dag van Respect’. Bij respect wordt hierbij onderscheid tussen respect voor elkaar, voor de samenleving en voor natuur & milieu. Op http://www.dagvanrespect.nl/ vindt u een uitwerking van doelen, achtergronden, voorbeelden van schoolinitiatieven, lesactiviteiten etc. Binnen het kader van deze projectlijn gaat het dus om ‘respect voor elkaar’. Voor een verantwoording van dit initiatief binnen ‘burgerschap en sociale cohesie’ wordt verwezen naar http://burgerschap.kennisnet.nl/indeschool.

Les 4
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’.

Projectlijn C

Les 1
Inleiding
Vervanging
De kinderen kijken naar een beeldfragment waarin de 13-jarige Tica de Ruijter laat zien dat merkkleding heel belangrijk voor haar is. Ze houdt van winkelen en gaat zeker een paar keer per week de stad in om te shoppen. Niet altijd om te kopen, kijken is ook leuk. Maar als je dan iets leuks ziet?
Zoekproces
Aanvulling
 • De kinderen maken een keuze uit één van de op informatieblad 1C.1 weergegeven sportschoenen en verantwoorden hun keuze (link met info blad hieronder) en/of
 • De kinderen maken kenbaar bij welke winkel ze hun kleren kopen/zouden willen kopen (zie werkblad 1C.2)
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 2
Inleiding
Alternatief voor videofragment/DVD fragment 6: Kinderen voor kinderen, Wat heb ik nou weer aan? Songtekst
Zoekproces
Aanvulling
Etiketteringsopdracht: Als aanvulling op informatieblad 2C.2 kunt u beelden van David Bowie, Heroes laten zien (plaatje 1): hier of hier
Zoekproces
Informatie over peergroup gedrag
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 3
Inleiding
Alternatief: De kinderen kijken naar de videoclip Vooroordeel van Gerald Troost; Songtekst
Zoekproces
Aanvulling
Drie voorbeelden van vooroordelen (zie plaatjes na inleidende tekst)
Aanvulling
Aanvullend werkblad via het digibord klassikaal te bespreken (groep 6)
Zoekproces
Informatie site over vooroordelen
Verwerkingsopdrachten
In plaats van het spel ‘Vooroordelendoolhof’ kan het ‘Vooroordelenspel’ worden gespeeld (groep 6)
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 4
Inleinding
Vervanging
Alternatieve beeldfragmenten voor de inleiding
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’

Projectlijn D

Les 1
Zoekproces
Aanvulling
Enkele beeldfragmenten over verpakkingsmateriaal uit ‘Nieuws uit de natuur (7.10 – 19.25)
Typering: een lied over verpakkingsmateriaal, overbodig plastic verpakkingsmateriaal van boodschappen, een afvalverbrandingsinstallatie en een plasticrecyclingfabriek
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 2
Verdieping / verbreding
 • Hoe ontstaat compost? Door het verrotten van groente- fruit- of tuinafval ontstaat compost. Je kunt zelf een composthoop aanleggen in je tuin. Van het afval uit de groenbakken wordt in de fabriek compost gemaakt . Zie ook hier of
 • Recycling batterijen
Verwerkingsopdrachten
 • Extra opdracht 2: De kinderen maken natuurvriendelijke plastic van aardappelen
 • Extra opdracht 3: De kinderen maken online een poster over afvalverwerking via het stappenplan dat te vinden is op
Zoekproces
Achtergrondinformatie ‘De ladder van Lansink’: hier of hier of hier
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht 1: zie werkblad 2D.2
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 3
Inleiding
Vervanging
In plaats van video/DVD fragment 8: Kinderen voor kinderen, De natuur slaat terug; Songtekst

Aanvulling: De kinderen kijken naar het WNF reclamespotje ‘CARICE STAAT VOOR AAP’. In een eerste reactie geven ze te kennen in hoeverre dit (en andere spotjes) effect hebben op het milieu

Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
 • Bij opdracht 2: websites ‘Dag van het respect’ - hier en hier
 • Burgerschap
 • Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 4
Inleiding
Vervanging
Verwerkingsopdrachten
Opdracht 3: Suggesties via / aansluiten bij Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’

Projectlijn E

Les 1
Inleiding
Aanvulling
Als introductie: enkele stripverhalen verbeeld:
Zoekproces
Aanvulling of vervanging
Zoekproces
Informatie site over vooroordelen
Verwerkingsopdrachten
Opdracht 2: In plaats van het spel ‘Vooroordelendoolhof’ kan het ‘Vooroordelenspel’ worden gespeeld (groep 6)
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 2
Inleiding
Vervanging
Een aap pest tijgertjes: luchtige opening van een (relatief) zwaar thema
Zoekproces
Aanvulling
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 3
Zoekproces
Aanvulling
keuze uit de volgende ‘Kinderen voor kinderen’ fragmenten:
 • Pesten is geen spelletje. Songtekst
 • De pest aan pesten. Songtekst
 • Nooit meer naar school. Songtekst
 • Stoer of stom. Songtekst
 • - Aanvulling over digitaal pesten: Cyberpesten, dat is gemeen (een uitzending van het programma Blinq): (5.40 – 22.40): Klik op ‘Nieuws’
  Verhalen van vier kinderen / jongeren over (cyber)pesten, waaronder het verhaal van Glenn Eilbracht en de muziekclip ‘Stop!’ (groep 6?)
Verwerkingsopdrachten
Extra opdracht: De kinderen spelen enkele internetspelletjes op www.hellighart.nl via het puzzelstukje ‘kinderen’
Les 4
Zoekproces
In plaats van DVD fragment 10: over digitaal pesten: ‘Cyberpesten, dat is gemeen’ (een uitzending van het programma Blinq): (5.40 – 22.40): Klik op ‘Nieuws’
Verhalen van vier kinderen / jongeren over (cyber)pesten, waaronder het verhaal van Glenn Eilbracht en de muziekclip ‘Stop!’ (groep 6?)
Verwerkingsopdrachten

Links: thema PESTEN

niets horen, niets zien, zwijgen

Roel Ft. Glenn Thema: Wat is pesten? Waarom pesten? Wat te doen aan pesten?

Glenn Eilbracht komt op school. Hij is zelf lange tijd gepest en geeft voorlichting over pesten op scholen.

Stop pesten Thema: Stop met pesten

Muziekclip ‘Stop!’ van Roel Felius en Glenn Eilbracht

blinQ Thema: Cyberpesten, dat is gemeen (5.40 – 22.40): Klik op ‘Nieuws’

Verhalen van vier kinderen / jongeren over (cyber)pesten, waaronder het verhaal van Glenn Eilbracht en de muziekclip ‘Stop!’

Stop pesten

Thema: Stop pesten

Teleblik - entree Thema: Wat te doen aan pesten?

In dit fragment vertelt een jongen over de meldingsplicht bij hem op school:’ Als je ziet dat iemand gepest wordt, moet je dat tegen de leerkracht zeggen. In een kringgesprek wordt er dan over gepraat. De pesters krijgen straf’.

Masseren Thema: Pesten terugdringen door masseren
Teleblik - entree Thema: Pestervaringen van pester en gepeste kinderen

In dit fragment vertelt een jongen waarom hij ging pesten. Hij wilde er graag bijhoren. Dan komt de gepeste jongen aan het woord. Hij vertelt dat het pesten steeds vervelender werd. Het maakte hem verdrietig. Een paar meisjes die gepest zijn, vertellen er ook over. Sommige lopen (huilend) weg als ze gepest worden, anderen gaan schelden of slaan.

Teleblik - entree Thema: Een gedicht en pestervaringen van meisjes

In dit fragment hoor je een gedichtje dat over pesten gaat. Ook vertellen een paar kinderen over hun ervaringen met pesten. Zo vertelt een meisje dat als kinderen de hele tijd hetzelfde tegen je zeggen, dat je het na een tijdje ook gaat geloven. Een ander meisje vertelt dat als zij meedeed met een spelletje, de andere kinderen dan stopten met het spelletje.

Teleblik - entree Thema: Politici over hun pestervaringen

Jeltje van Nieuwenhoven (PvdA), Mat Herben (LPF), Gerrit Zalm (VVD), Jan Peter Balkenende (CDA) en Jan Marijnissen (SP) vertellen over hun ervaringen met pesten. De meesten zijn vroeger weleens gepest. Bijvoorbeeld met hun bril, lengte en postuur

Kinderen voor kinderen

Thema: Kinderen voor kinderen over pesten