Project ‘Voor wat hoort wat’

Vooraf

 • De entree account voor Teleblik fragmenten is via hellighart@edith.nl op te vragen.
 • Een site met de prentenboeken, mogelijkerwijs te gebruiken bij één van de lessen uit de Hellig Hart projecten
 • Aan het eind van elke les wordt de mogelijkheid geboden voor het spelen van enkele – uit de lessen voortvloeiende - internetspelletjes: Zie hellighart.nl / puzzelstukje ‘kinderen’. Deze spelletjes zijn bedoeld als verwerking, verbreding en/of verdieping van de lesstof. Uitvoering kan op school of thuis plaatsvinden
 • Links naar vertelplatenseries zullen in de loop van het jaar in tweeledige zin worden aangevuld:
  • Versie voor docenten waarbij de platen in boekvorm digitaal gepresenteerd kunnen worden: zie schematisch overzicht ‘vertelplaten’
  • Versie voor de kinderen waarbij de platen in de goede volgorde kunnen worden gezet. Voor de meeste series kan nu nog gebruik worden gemaakt van hellighart.nl, bestelling, aanschaf, verplatenserie naar keuze

Projectlijn A

Les 1
Zoekproces
In plaats van DVD fragment 1: Moffel en Piertje gaan logeren
Les 2
Zoekproces
 • Een typering van het verhaal bij spel ‘Roodland en Geelland’ (een verhaal / spel over vooroordelen en vriendschap): zie onderstaand informatieblok
  Informatieblok ‘Roodland en Geelland’

  `Het verhaal gaat over mensen die in twee landen wonen, Roodland en Geelland. Op de grens van die twee landen loopt een rivier. De mensen komen daar niet overheen. Ze kijken wel uit. Ze vertrouwen elkaar voor geen meter en ze hebben allerlei vooroordelen. De Roodlanders schelden de Geellanders uit voor luilakken en friet-met-mayonaise-hoofden. Andersom zeggen de Geellanders dat de Roodlanders rood zijn omdat ze elkaar zo vaak slaan. Zo schelden ze elkaar uit en het scheelt niet veel of ze gaan vechten. Totdat in een heel droge zomer het water in de rivier zo ver zakt, dat de kinderen van Roodland en Geelland bij elkaar een kijkje kunnen gaan nemen. En op een dag springen ze over de stenen die op de bodem van de rivier liggen naar de overkant. Daar praten en spelen ze met elkaar. Ze ontdekken dat er helemaal niets klopt van al die vooroordelen. Ze moeten ook erg lachen, want ze horen van elkaar dezelfde mopjes over de Roodlanders en de Geellanders. 's Avonds gaan de kinderen weer naar hun eigen land en naar huis. Ze vertellen hun ouders van de ontmoeting. Die schrikkener van. Ze roepen allemaal heel boos: `Wat? Hebben jullie met Roodlanders gepraat? Zijn jullie bij de Geellanders geweest?' `Voor straf mogen jullie drie dagen niet naar buiten.' De volgende dagen is het heel rustig in Roodland en in Geelland. Alle kinderen zitten binnen. Maar na drie dagen zijn ze de kinderen van de overkant niet vergeten. Opnieuw zoeken ze elkaar op. Ze bedenken eens schitterend vredesplan. Ze bouwen van stenen in de rivier een brug. En zo is het gekomen dat de mensen van Roodland en Geelland vrienden met elkaar werden.'

  http://www.vandijk.se/index_2000/prive/brug_arnh.htm

 • Extra achtergrondinformatie bij het spel ‘Roodland en Geelland’
 • http://www.vandijk.se/index_2000/prive/brug_arnh.htm
Les 3
Zoekproces
Aanvullende beeldfragmenten:

Over vooroordelen en verschillen (‘Huisje boompje beestje’):

 • Een korte verfilming van het prentenboek ‘Echte kerels’ van Manuela Olten: over rolpatroonbevestigende vooroordelen. Twee jongens liggen in bed en vinden meisjes maar oersaai. Meisjes zijn echte angsthazen! Ze zijn ook bang voor spoken, maar die bestaan helemaal niet! Toch? Nu worden ze zelf bang
 • Meisjes en jongens zijn verschillend
 • Mannetjes en vrouwtjesdieren: bij olifanten is het mannetje groter en heeft langere slagtanden. Hiermee kunnen ze zich beter verdedigen tegen vijanden en de vrouwtjes met kinderen beschermen. Een mannetjesleeuw heeft manen. Daarmee wil hij de indruk wekken van vrouwtjes en vijanden. Bij de beren is het mannetje groot en brutaal, terwijl het vrouwtje klein en rustig is. Vrouwtjesschildpadden hebben een plat schild. Mannetjesschildpadden hebben een hol schild. Zo kunnen ze makkelijk op elkaar klimmen als het vrouwtje bevrucht moet worden

Over vooroordelen en verschillen (‘Huisje boompje beestje’):

 • Een uitzending van ‘Huisje boompje beestje’
 • Wat is vriendschap: Op het schoolplein zie je hoe verschillend iedereen is. Sommige kinderen zijn druk aan het spelen en andere kinderen zijn juist rustig. Sommige kinderen vinden het leuk om in een groep te spelen. Andere kinderen vinden het juist fijn om met iemand alleen te zijn
 • Vriendschap is meer dan met elkaar spelen: Felix en Max zijn beste vrienden. Ze spelen heel vaak samen. Toen Max acht weken lang in het ziekenhuis lag, kwam Felix hem opzoeken. Felix gaf Max een cadeautje en hij bleef even gezellig praten. Op die manier wilde Felix Max steunen. Ze willen voor altijd vrienden van elkaar blijven.
 • Liedje ‘Samen is veel leuker’
Les 4
Zoekproces

Projectlijn B

Les 1
Vooraf
 • Alternatief 1: De kinderen maken zelf digitale portretten en middels een fotobewerkingsprogramma (of een ander geschikt programma) gaan zij daar digitaal mee aan de slag: de portretten worden op alle mogelijke manieren bewerkt tot een eigentijds en kunstzinnig zelfportret; voor een fotobewerkingsprogramma zie bijvoorbeeld: www.nationalemediasite.nl/downloadfotobewerking.php of www.freedownloads.nl/photo_plus.htm
 • Alternatief 2: De kinderen maken met pasfoto en kleurtjes een zelfportret. De zelfportretten worden verzameld tot een klassenportret. Een vel karton wordt aan het bord gehangen. Opdracht: Je gaat jezelf tekenen. Knip je hoofd uit de pasfoto en plak die op papier. Teken je lijf eraan vast en kleur dat in kleren waarin je er leuk uitziet. Knip daarna je hele tekening uit. Plak die op het vel karton aan het bord.
Les 2
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Les 3
Vooraf
Informatie over Chinezen en hun eetgewoonten waaronder ‘boeren’
Zoekproces
 • Indonesiërs eten met de hand
 • Elkaar begroeten (beginnen bij 0.30)
  Toelichting: De manier van begroeten kan in verschillende culturen, tijden en landen van elkaar verschillen. In onze westerse samenleving is het bijvoorbeeld gebruikelijk iemand een hand te geven, maar in andere culturen en streken zoals Rusland en Oost-Europa begroeten mannen elkaar met een kus. Een aantal andere voorbeelden van culturen waarin de begroetingen van elkaar verschillen:
  • In Japan buigen de mensen naar elkaar wanneer ze elkaar groeten. Hoe verder ze voor elkaar buigen, hoe meer respect ze voor elkaar hebben
  • Mensen in Tibet staken, voor de Chinese bezetting, hun tong naar elkaar uit bij een begroeting
  • Eskimo’s groeten elkaar door met hun neuzen tegen elkaar te wrijven.
  • Islamitisch groeten (meiden van Halal)
 • Foto begroeting Russische mannen
Verwerkingsopdrachten
 • Opdrachten: voor lichaamsversiering: zie hier of hier of hier (dragen van lipschotels)
 • Informatieblad 3B.1 - U kunt dit informatieblad in kleur uitprinten
Les 4
Verwerkingsopdrachten

Projectlijn C

Les 1
Geen digibordverwijzing / aanvulling / vervanging
Les 2
Geen digibordverwijzing / aanvulling / vervanging
Les 3
Inleiding
Alternatief:

U start deze les met de kinderen in de kring. In het midden van de kring, op een tafel ligt iets bijzonders: een verfomfaaid briefje met daaraan een touwtje en een stuk van een ballon. Vraag de kinderen of ze weten wat het is. Vertel hen dat u het in uw voortuin hebt gevonden en vervolg dan met het volgende verhaaltje:

 • Luca zit achter in de tuin, hij is heel verdrietig. Er is iets heel naars gebeurd. En altijd als er iets naars gebeurde kon Luca naar opa toelopen en dan kon hij het fijn tegen opa vertellen. Opa luisterde altijd en dan maakte hij Luca weer blij. Maar opa is er niet meer, hij is dood. Kevin, het buurjongetje, ziet Luca en gaat naar hem toe. Luca vertelt het verhaal over opa, dat hij hem zo mist. Kevin vertelt Luca dat opa in de hemel is bij God. Papa en mama geloven niet in God maar misschien is het toch waar wat Kevin verteld. Dan krijgt Luca een idee……. Misschien kan hij opa een briefje sturen aan een ballon.

Laat een van de kinderen het briefje voorlezen.

Hallo opa,
Ik schrijf u deze brief omdat ik heel boos ben en ik moet ook telkens bijna huilen. Mijn beste vriend heeft iets heel gemeens gedaan. Hij heeft in de klas rondverteld dat ik in bed heb geplast. Toen ik bij hem heb gelogeerd is dat zomaar ‘s nachts gebeurd. Ik kon er echt niks aan doen, ik droomde dat ik naar het toilet ging en….. ineens was alles nat. En nu lacht de hele klas mij uit. Ik durf er met niemand over te praten…….

Groetjes en bedankt voor het lezen,
Luca
 • Waarom heeft Luca verdriet?
 • Is het aardig van zijn beste vriend om te vertellen wat er gebeurd is?
 • Waarom schrijft Luca zijn verhaal op een briefje, denk je?
 • Wie heeft ook wel eens een briefje aan een ballon gebonden en de lucht in gestuurd?
 • Aan wie was die brief geschreven?
 • Waarom schrijft Luca een brief aan opa?
 • Kevin vertelt dat opa bij God is en dat je met God kunt praten. Kun je praten met God?
 • Mensen die geloven praten met God. Hoe noem je dat, praten met God ?
 • Praat jij wel eens met God?
 • Hoe doe je dat?
 • Waar praat je dan over?
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
 • Opdracht 2: voor gebedshoudingen (en toelichting)
 • Werkblad 3C.1 - Kies met een éérste klik een plaatje en plaats het dan met een twééde klik bij de juiste groep van vier.
Les 4
Zoekproces

Projectlijn D

Les 1
Inleiding
Ter vervanging van DVD fragment 4: ‘een geheugen als een olifant’. Het eerste deel laten zien. Zie ook hier
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Opdracht twee: dieren in reclame: zie zoekproces
Les 2
Inleiding
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
 • Bij opdracht 1, ter inleiding:
  Informatieblok ‘Mierenplaag in boeddhistische tempel’

  Boeddhistische monniken breken zich het hoofd over hoe ze een Maleisische tempel kunnen vrijmaken van een mierenplaag zonder de insecten te doden. Hun levensbeschouwelijke overtuiging verbiedt enig geweld tegen mensen of dieren. De Honh Hock See tempel in de noordelijke staat Penang wordt nu al een jaar geplaagd door stekende rode mieren, aldus een woordvoerder van de tempel. Een bezoeker werd vorige maand gebeten en moest daarvoor in het ziekenhuis worden behandeld. Geprobeerd is de mieren met een stofzuiger te verwijderen en ze in een nabijgelegen bos los te laten, maar dat bleek niet afdoende. Voorlopig is een waarschuwingsbord geplaatst. In de tempel wonen zo'n tien monniken en het heiligdom wordt bezocht door honderden volgelingen.

  Bron: www.waarmaarraar.nl/pages/re/11425/Mierenplaag_in_boeddhistische_tempel.html

 • Extra informatie:
  De monniken volgen een strenge leefwijze. Ze zijn celibatair (ongehuwd), hebben maar een paar noodzakelijke bezittingen en zijn afhankelijk van leken voor voedsel, kleding en onderdak. Tot de uitrusting van een monnik behoren onder andere: bedelnap, een scheermes, een naald en een zeef. De nap is een teken van Boeddha’s geestelijke heerschappij. Het zeefje dient om insecten uit zijn drinkwater te halen. Niet zozeer om zelf niet ziek te worden maar om die dieren te sparen.
 • Werkblad 2D.2 - U kunt dit werkblad in kleur uitprinten
Les 3
Zoekproces

Als aanvulling op de informatietekst uit het zoekproces

Verwerkingsopdrachten
 • Extra opdracht 1: De kinderen zoeken in groepjes op You Tube het meest veelzeggende filmpje over dierendag (google, youtube, video’s, dierendag). De gekozen filmpjes worden gepresenteerd en besproken.
 • Aanvullende opdrachten over Fransciscus en Wereld Dierendierendag
Opdracht 3: hierbij kan gebruik worden gemaakt van vertelplaten
Les 4
Verwerkingsopdrachten
 • Opdracht 1: aanvulling
  De activiteit zou een stimulans voor andere kinderen zijn om ook iets te doen aan burgerschap en sociale cohesie. Vandaar het voorstel om enkele digitale reclamespotjes (met doel en omschrijving) naar hellighart.nl te sturen. Wij dragen zorg voor plaatsing op de Hebtlefwebsite (onder het kopje ‘kidsSlinger’).
 • Opdracht 2: Acties die kinderen op een idee kunnen brengen

  Alternatieve acties:

Aanvulling: videoclip ‘Kis for animals’ (clip 2)

Projectlijn E

Les 1
Inleiding
Zoekproces
Verwerkingsopdrachten
Verwerkingsopdracht 3: digitale uitvoering via hellighart.nl: in ontwikkeling
Les 2
Vooraf
De foto’s van de twee kinderen kunnen middels het digibord worden getoond. Klik op foto 1 en klik op foto 2
Inleiding
De kinderen kijken via het digibord naar afbeelding 1 (Wat staat er achter de schutting?) Vervolgens laat u afbeelding 2 zien (2e plaatje)
Zoekproces
Les 3
Zoekproces
Les 4
Inleiding
Zoekproces
Aanvulling: Regels voor het koken:
Verwerkingsopdrachten

Aanvulling opdracht 1: De kinderen maken een stopbord. Op een stevig rood vel tekenen ze een achthoek. De mal is te vinden op informatieblad 4E.1. Met witte verf maken ze een witte rand en schrijven ze het woord 'stop' in het midden. Op informatieblad 4E.1 is ook een voorbeeld te vinden van een stopbord. Deze opdracht kan onderdeel worden van een jaarlijks terugkerend schoolproject op de ‘Dag van het respect’ (wordt landelijk half november georganiseerd). Deze activiteit krijgt meer betekenis als de hele school aan deze dag deelneemt. Bij respect wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen respect voor elkaar, voor de samenleving en voor natuur & milieu. Op www.dagvanrespect.nl/ zijn een uitwerking van doelen, achtergronden, voorbeelden van schoolinitiatieven, lesactiviteiten etc. te vinden. Binnen het kader van deze projectlijn gaat het dus om ‘respect voor elkaar’. Voor een verantwoording van dit initiatief binnen ‘burgerschap en sociale cohesie’ wordt verwezen naar http://www.slo.nl/downloads/archief/Een_20basis_20voor_20burgerschap.pdf

De activiteit zou een stimulans voor andere kinderen kunnen zijn om ook iets te doen aan burgerschap en sociale cohesie. Vandaar het voorstel om digitale foto’s van de activiteit (met doel en omschrijving) naar hellighart.nl te sturen. Wij dragen zorg voor plaatsing op de Heb ’t lef! website! (onder het kopje ‘kidsSlinger’).