Hellig Hart en digibord


Steeds meer (basis)scholen maken gebruik van het digitaal schoolbord (digibord). Onderzoek onder leerlingen, docenten en managers op scholen voor PO, VO en MBO wijst uit dat het digitale bord de laatste tijd een hoge vlucht neemt.

Het in december 2007 door Kennisnet uitgevoerde onderzoek laat zien dat digitale borden langzamerhand de plaats van krijtschoolborden innemen. Op dit moment maakt 48% van de scholen in het PO gebruik van digitale schoolborden. Ruim driekwart van de scholen is van plan in de toekomst een digitaal schoolbord aan te schaffen. Vooral in het primair onderwijs is de stijging van het digitale schoolbord groot. Bijna de helft van de scholen in het PO heeft één of meer digitale borden.

    ←    Klik hier

Tegen deze achtergrond heeft de redactie van Hellig Hart besloten het gebruik van het digibord te integreren in de methode. De meerwaarde van het digibordgebruik is gelegen in het feit dat

 • de in de bestaande projecten aangegeven video- of DVD fragmenten snel kunnen worden opgevraagd. Het zoekwerk op video- of DVD recorder is voorbij
 • het aantal aan te bieden videofragmenten sterk is uitgebreid
 • de kwaliteit van de videofragmenten beter is dan die van de bestaande videobanden en DVD's
 • werk- en informatiebladen uit de bestaande mappen kunnen worden geprojecteerd
 • regelmatig nieuwe videofragmenten beschikbaar (kunnen) worden gesteld
 • vertelplaten kunnen worden geprojecteerd

Dit betekent dat
 • er voor basisscholen die met de methode Hellig Hart werken (voorlopig) een (voorlopig) gratis versie met digilinks beschikbaar wordt gesteld via deze site. Het gaat hierbij om drie mogelijkheden, te weten:
  • BESTAAND: de in de bestaande projecten genoemde video- of DVD fragmenten zijn vervangen door (meestal dezelfde) fragmenten van internet. Ook worden relevante werk- en informatiebladen als digibordlink aangeboden.
  • NIEUW: aanbod van digilinks voor geactualiseerde/nieuwe lessen en projectlijnen
  • VERTELPLATEN: naast het aanbieden van verteplaten via het verteltheater (of vertelkast) bestaat nu ook de mogelijkheid om de vertelplaten via het digibord te laten zien. Wellicht een interessante optie bij grotere groepen
 • er voor basisscholen die (nog) niet met de methode Hellig Hart werken een interessante mogelijkheid ontstaat om een geactualiseerde methode aan te schaffen tegen een sterk gereduceerde prijs (zie elders op de homepage).

Ontwikkeltraject

Vanaf oktober 2009 worden wekelijks digibordverwijzingen verwerkt op de website
 • Allereerst de links van videofragmenten en werk/informatiebladen van bestaande projecten en nieuwe lessen/projectlijnen (volgorde thema's: Lichtfeesten, Waarden & normen, Lentefeesten, Verhalen, (Oer)elementen en Algemeen)
 • Vanwege de vraag uit het veld zal ook het eerste deel van project 24 (het schoolverlaters / vormselproject) in het begin van het ontwikkeltraject worden meegenomen
 • Vervolgens worden de links voor vertelplaten verwerkt.