Waarom scholen kiezen voor Hellig Hart

De onderstaande bevindingen van een basisschool uit het zuiden des lands, onlangs per e-mail toegestuurd, kunnen als exemplarisch worden beschouwd voor de motivatie van basisscholen om te gaan werken met Hellig Hart:
 • Materiaal is uitnodigend, leuk, anders dan anders omdat mogelijkheden worden geboden om te werken met videobanden, Cd-rom's en internet; voor de lagere groepen ook met vertelplaten en een speelpop.

 • Er wordt gebruik gemaakt van eigentijdse teksten.

 • Er is een goede afwisseling tussen catechese en levensbeschouwing; de wereldgodsdiensten zijn op een goede manier opgenomen in de totale leergang;

 • Voor wie wil (het moet niet en is ook niet noodzakelijk) is goede achtergrondinformatie opgenomen.

 • De werkbladen zijn goed. In ieder geval veel beter dan in de huidige projecten.

 • Ook omgaan met normen en waarden komt in eik leerjaar aan bod;

 • Er is in elke groep aandacht voor de grote christelijke feesten: Kerstmis, Pasen, Pinksteren.

 • Het programma is goed in te passen in het huidige beschikbare aantal lesuren: voor de onderbouw 15 tot 20 minuten per week, voor de bovenbouw is 30 minuten genoeg, maar 60 minuten per week kan ook. Dat laatste is afhankelijk van wat je er mee wilt doen...

 • De handleiding is overzichtelijk. Per les wordt aangegeven wat kan worden gedaan. Ook goed te gebruiken voor invallers.

 • Het geheel is uitdagend, compact en biedt voor iedereen (ook voor degenen die minder affectie hebben met dit vak) mogelijkheden om op een eigen wijze en toch verantwoord bezig te zijn met catechese 1 levensbeschouwing.

 • Met deze methode zou weer gekozen worden voor een doorgaande lijn in heel de school. Niet steeds opnieuw jezelf moeten verdiepen in een nieuw project, maar op den duur vertrouwd zijn met de werkwijze en weten wat je te wachten staat.
 • De totale methode kost ongeveer E 2000,00. Een eenmalige uitgave die, vergeleken met de huidige werkwijze, in goed 4 jaar is terugverdiend.